Notify Message
Forums
Page 1
Search
#8216496 Jul 30, 2013 at 11:49 PM · Edited 4 years ago
57 Posts
Viralliset raidipäivät

Torstai

Koko: 10-man
Aika: to 19:00 - 22:00 (3h)
Draft: ke 22:00 - 23:00 välisenä aikana

Maanantai

Koko: 10-man
Aika: ma 19:00 - 22:00 (3h)
Draft: su 22:00 - 23:00 välisenä aikana

Tiistai

Koko: 10-man
Aika: ti 19:00 - 22:00 (3h)
Draft: ma 22:00 - 23:00 välisenä aikana


Virallisten raidien järjestämisestä ja niiden johtamisesta vastaava pelaaja

Lancehead (Guild Master)


Raideilla käytössä oleva lootinjakomenetelmä

Virallisilla raideilla on käytössä raidikohtainen "yksi loot per pelaaja"-menetelmä. Lootin saaja ratkaistaan rollaamalla niiden pelaajien kesken, jotka eivät ole vielä raidin aikana saaneet lootia (tai pelaajat ovat saaneet yhtä monta lootia). Jos bosseilta tai trashilta saatavat BoE-epicit eivät mene kenellekään käyttöön main speciin, talletetaan ne kiltapankkiin (tämä käytäntö koskee vain virallisia raideja, muilla raideilla päätösvalta on raidin johtajalla). Kiltapankkiin talletetut epicit jaetaan sitten joko raidiryhmän jäsenille tai jos ne eivät mene kenellekään käyttöön, myydään ne eteenpäin ja rahat talletetaan kiltapankkiin.

Jos pelaajat haluavat vaihtaa raidin aikana saamaansa lootia keskenään, on tästä ilmoitettava raidin johtajalle ja raidin johtajan on hyväksyttävä vaihto. Raidilla saadun lootin myyminen toiselle pelaajalle on ehdottomasti kielletty.

Tier tokenit jaetaan raidin johtajan ylläpitämän seurannan perusteella.
+0
Page 1